IT Sikkerhed

Det er blevet vigtigere end nogensinde at prioritere IT-sikkerhed. Truslerne fra omverden er konstant stigende og det kan blive dyrt, hvis ubudne gæster får adgang til ømtålige data som for eksempel kundedata, medarbejder informationer, fortrolige dokumenter eller forretningshemmeligheder.

Et andet scenarie er ransomeware angreb. Et vigtigt tiltag i forhold til IT sikkerheden er at sørge for at holde personalet godt uddannet til at modstå fristelsen for at klikke på uheldige links der kan være godt kamuflerede i mailboksen.

Det er muligt at søge tilskud til IT sikkerheds tiltag under SMV:Digital – læs mere om ansøgning om tilskud her

Sikkerheds & sårbarhedsscanning af webside

Med til en sikkerheds- og sårbarhedsscanning af dit website, følger en rapport over fundne sårbarheder, samt forslag til forbedringer.

Få lavet en IT-sikkerheds-handleplan

Med en IT sikkerhedshandleplan dokumenteres de foranstaltninger der skal til for at sikre en organisation mod cyber-trusler og sikkerhedshændelser. Forud for handleplanen laves en analyse af den nuværende situation der afdækker sårbarheder, risici og følsomme data.

IT sikkerhed